Zimný štadión Vl. Dzurillu

V  priestoroch Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre činnosť hokejových družstiev žien a mužov všetkých vekových kategórií, výkonnostných kategórií od amatérov až po profesionálov, pre ženy a mužov krasokorčuliarov, pre záujemcov o u nás nie veľmi známy šport – curling.

Informácie o verejnom korčuľovaní nájdete TU.


Po otvorení novej ružinovskej arény (Hala II) obhospodaruje RŠK, p. o. dve ľadové plochy, ktoré naplno využívajú nielen hokejisti a krasokorčuliari, ale aj verejnosť, pre ktorú sú pravidelne pripravované hodiny bezplatného verejného korčuľovania.

V priestoroch Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu RŠK, p. o. dlhodobo organizuje aj kurzy základného korčuľovania pre deti materských škôl MČ Bratislava – Ružinov. Okrem toho, v rámci spolupráce, poskytuje priestor aj iným organizátorom podobných kurzov pre ďalšie mestské časti Bratislavy.

RŠK, p. o. sa snaží postupne zimný štadión upravovať, rekonštruovať tak, aby vytváral stále lepšie podmienky pre záujemcov o jeho aktívne využitie. Po skončení uplynulej sezóny na konci mája sa pripravuje výmena staručkých mantinelov za nové, moderné, spĺňajúce predpisy SZĽH a IIHF pre usporadúvanie aj medzinárodných hokejových akcií. Na tento účel získal RŠK, p. o. aj finančnú dotáciu zo SZĽH.

Management:
Ing. Branislav Medzihorský – manažér strediska
GSM: +421 905 858 014
e-mail: branislav.medzihorsky@rskruzinov.sk

Informácie ohľadom Rozpisu ĽP, verejného korčuľovania a prevádzky sú poskytované denne v čase 06,00 – 22,00 hod na čísle:
GSM: +421 917 688 525

Informácie nájdete aj na stránke www.rskruzinov.sk.

 

  zimak-006-original zimak-mikulas-na-lade-2013-original