Viacpodlažné parkovisko, Jégého ulica

Účelom navrhovaného zámeru je vybudovať na mieste bývalej športovej haly na nároží ulíc Jégého a Stodolova viacpodlažné parkovisko, ktoré bude poskytovať možnosti parkovania pre návštevníkov podujatí na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, pre dlhodobý prenájom firmám, pre obyvateľov okolitých bytových domov a návštevníkov komerčných prevádzok v lokalite. Existujúci objekt športovej haly bol pred zahájením výstavby navrhovanej činnosti asanovaný. Investorom stavby parkovacieho domu na parcelách 11242/1, 11244/40, 1244/44, v k.ú. Nivy je je Immocap Services.

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-viacpodlazne-parkovisko-jegeho-ulica-bratislava

garaze-jegeho-original