Športový areál ZŠ Vrútocká

  • areál zrekonštruovaný v roku 2014 z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov
  • tartanová bežecká dráha
  • doskočisko na skok do diaľky
  • multifunkčné ihrisko
  • futbalové ihrisko 

Prevádzkové hodiny: 

Pondelok-piatok (pracovné dni)

  7:00 -  8:00  žiaci, verejnosť a ostatné subjekty
  8:00 - 16:00 žiaci školy 

16:00 - 20:00 verejnosť  (zimné obdobie)
16:00 - 21:00 verejnosť  (letné obdobie)

  

Sobota, nedeľa, dni pracovného pokoja

7:00 - 20:00 žiaci, verejnosť (zimné obdobie)
7:00 - 21:00 žiaci, verejnosť (letné prázdniny)

V prípade nepriaznivého počasia si správca areálu vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu otváracích hodín. 

Pri väčšom záujme o areál sú vytvorené týždňové rozvrhy s možnosťou rezervácie vopred na tel. č. 02/48 284 503, 0908 730 425.

Záujemcovia o dlhodobú rezerváciu si musia podať písomnú žiadosť. Tlačivo je k dispozícii na požiadanie u športového metodika alebo správcu areálu. 

Kontakt:

Tel.: 0908 730 425

Web: www.rskruzinov.sk

img_8259-original img_8234-original