Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30

Tel.č.: +421 2 436 30 230
http://cultusruzinov.sk/

Pravidelná činnosť SD Prievoz

DFS Trávniček :

pondelok

15:30 - 19:00

 

 

štvrtok

15:30 - 19:00

 

TOPART – výtvarné dielne:

utorok

15:00 - 18:00

Deti od 3.r, handicapované deti a handicapovaní dospelí.

Kreatívna tvorba z prírodných materiálov, maľba.

 

streda  

15:00 - 18:00

 

štvrtok

15:00 - 18:00

Klub dôchodcov - denné centrum

pondelok

13:30 - 17:00

 

 

utorok

13:30 - 17:00

 

 

streda

13:30 - 17:00

 

Kung-Fu

utorok

18:00 - 20:00

 

 

štvrtok

18:00 - 19:00

 

Zdravotné cvičenie pre seniorov

štvrtok

14:30 - 16:30

 

Tai-či

pondelok

17:30 - 19:00

 

 

utorok 

17:30 - 19:00

 

 

streda

17:30 - 19:00

 

Šach 

piatok              

16:00 - 21:00

 

Yoga 

utorok       

18:00 - 19:30

 

Pilates

pondelok

18:00 - 19:00

 

streda

18:00 - 19:00

 

POWER by Zumba

streda

19:00 - 20:00

 

Nácvik divadla pre seniorov

streda

12:30 - 15:00

viac na dedo.penzista@gmail.com