Rezidencia Mlynské Nivy

Technické a technologické riešenie navrhovanej činnosti vychádza z Urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy – západ a rešpektuje známe koncepcie zástavby okolitých blokov vo forme solitérnej uvoľnenej zástavby. Navrhovaná činnosť urbanisticky rieši južnú časť bloku č. 10 podľa urbanistickej štúdie. 

Pôvodne malo ísť o tri vežiaky s vyše 32 poschodiami, ponovom prichádzajú do úvahy štyri budovy s výškou 10 až 11 podlaží a v nich menej bývania a viac kancelárií. Z návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre prvú etapu výstavby vyplýva, že bytový dom Juh má pozostávať z 11 nadzemných podlaží. Prvé podlažie má patriť vstupných priestorom a občianskej vybavenosti, na druhom až jedenástom podlaží má byť 116 bytov a 68 apartmánov pre prechodné ubytovanie. V rámci navrhovaného objektu je 31 parkovacích miest umiestnených na teréne a  230 miest v trojpodlažnej podzemnej garáži na pozemkoch pod bytovým domom.

Zóna je ohraničená ulicami Mlynské Nivy, Bajkalská, Plynárenská a Prievozská. 

mlynske-nivy_01-original mlynske-nivy_02-original mlynske-nivy_03-original

mlynske-nivy_04-original mlynske-nivy_05-original mlynske-nivy_06-original