Polyfunkčný objekt Seberíniho

Polyfunkčný objekt Seberíniho chce investor realizovať medzi ulicami Seberíniho, Sv. Vincenta a Kostlivého na parcelách č. 1050/4, 1036/5, 1036/6. K tomu prislúchajúcu technickú vybavenosť na parcelách č. 1050/4, 1036/5, 3108/6, 3180/21, 3180/3, 3180/11, 1285/1, križovatku Seberíniho-Tomášikova na parcelách č. 110/147, 3180/20, 3184/4.

Stavebník: HORSEN s.r.o., Agátová 1, 841 01 Bratislava

Navrhuje 3 objekty A (8 NP) B (6NP) a C (14 NP) na spoločnej platforme garáží. Spolu tu má byť 55 bytov, 65 apartmánov, prevádzky občianskej vybavenosti. Celkový počet parkovacích stojísk 166, z toho 135 v suteréne, 18 na prízemí a 13 na teréne.

Hlavné mesto Bratislava vydalo k zámeru súhlasné záväzné stanovisko.

seberiniho-001-original seberiniho-002-original seberiniho-004-original seberiniho-005-original seberiniho-006-original seberiniho-007-original