Polyfunkčný objekt New Gardens III

Miesto stavby: Nové Záhrady I

Stavebník: ARS REAL spol.s.r.o., Karadžičova 7, Bratislava

Parcely č.: hlavný stavebný objekt:1975/1, 1978/1,1975/4, 21978/25; areálová komunikaćia a spevnené plochy: 3127/15,1975/1, 1978/1, 1975/4; prípojky a trafostanica: 4075/84, 3212/22, 1978/1,14, 3206/1,1975/2, 3127/15; areálov´a dažďová kanalizácia: 1975/1, 1978/25; 

Ide o novostavbu polyfunkčného objektu v tvare L s troma pozdemnými, troma úplnými a jedným ustúpených nadzemným podlažím, ktoré predstavuje zastrešenie schodov na strechu.  V suteréne na druhom a treťom podlaží je navrhnutá hromadná garáž s 98 parkovacím miestami, ďalších 24 je v exteriéri stavby. Na prvom podzemnom podlaží sú riešené vstupné priestory a prenajímateľné priestory občianskej vybavenosti. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží je navrhnuté bývanie s počtom 45 bytových jednotiek.