Polyfunkčný komplex Klingerka - Bratislava

Navrhovanou činnosťou  je výstavba polyfunkčného komplexu pozostávajúceho z dvoch výškových vežových objektov s podzemnou a nadzemnou parkovacou garážou s príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest.

Detailné informácie www.enviroportal.sk.