Polyfunkčný dom Kvačalova

Miesto: Kvačalova ulica

Stavebník: VENCORP MANAGMENT,a.s.,  Štúrova 14, 811 02 Bratislava

Parcely č.: 10104/2, 10104/11, 10104/12. 10104/13 kat.územie Nivy; prípojky: 10104/2, 21786 kat.územie Nivy; prekládka stĺpu VO:10104/2, 21877/2 kat.územie Nivy

Polyfunkčná budova-  obchod, služby, administratíva, bývanie.

Stavba má stavebné povolenie z roku 2008 a predĺžené v roku 2010.