Polyfunkčný bytový dom Saida

Miesto stavby: Bajkalská-Prešovská
Stavebník: SAIDA s.r.o., Prešovská 39/A, 820 05 Bratislava
Parcela č. 15143/1, 4, 8, 12, 13, 15

Ide o územie ohraničené ulicami Bajkalská, Prešovská, Ondavská, zastavané objektmi, ktoré chce investor z dôvodu morálnej a funkčnej zastaranosti zbúrať. Novostavba pozostáva z 13-podlažnej budovy, do ktorej sú včlenené funkcie obchodu, administratívy, bývania a nižšej dvojpodlažnej budovy s vybavením služieb, medzi ktorými je možný prechod krytým spojovacím krčkom v úrovni 2. NP.

Účel stavby: obchody a služby - 1. a 2. NP
                        administratíva - 3.-5. NP
                        bývanie - 6.-13. NP - 78 bytov
                        garážovanie – 1.-5. PP

Prístup do dvornej časti komplexu z Bajkalskej ulice je možný aj cez dve samostatné pasáže. Dopravné pripojenie je navrhované vjazdom a výjazdom z podzemných garáží priamo na Prešovskú ulicu, ďalej vjazdom na pozemok z Ondavskej ulice a výjazdom na Prešovskú ulicu.

Zámer má kladné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy.