Polyfunkčná budova Jégého

Miesto: Jégého ulica

Stavebník: Residence, a.s., Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava

Parcely č.: 11243/41, 11243/42, 11243/43, 11243/44 kat.územie Nivy; prislúchajúca technická vybvenosť- parcely č:21928,11243/16, 11243/45, 11243/46, 10561/12, 10561/13 kat. územie  Nivy

Polyfunkčná budova- administratívaobchod, služby, hotely a 252 bytových jednotiek.

Stavba má stavebné povolenie z roku 2006, povolenie zmeny stavby pred dokončením z roku 2007. Ďalšie povolenie na zmenu stavby pred dokončením, ktorá spočívala v predĺžení termínu dokončenia, získal stavebník v roku 2010 a 2015.