Obnovujeme poriadok v Ružinove

OBNOVUJEME PORIADOK V RUŽINOVE - stretnutia s obyvateľmi na tému výstavby.
Cieľom je informovanie verejnosti o stavebných zámeroch investorov v jednotlivých lokalitách.

16.5.2013 Spoločenský dom Nivy - Obnovujeme poriadok v Ružinove - Nivy.pdf