Harbour City

Zámer: Harbour City
Navrhovateľ:  
Europolis Harbour City, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

Miestom realizácie navrhovanej činnosti má byť pozemok s parc. č. 15368/9-11,15,17,28,54,66,87-88,90-92,95,97,102-104,128,130-133,142,144,150, 153-154,157-158 v lokalite Mlynské nivy, k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Ide o územie zo západu ohraničené Starým mostom, Dostojevského radom a Karadžičovou ulicou, z východu Prístavným mostom a Bajkalskou ulicou.

Zámerom je výstavba a prevádzka 8 objektov (skupín budov) s rôznym počtom nadzemných podlaží - od 5 do 37 poschodí, kde prevládajúcou je funkcia administratíva, ďalej sú to hotel, obchod, stravovanie, fitness, jasle a materská škôlka a 3 spoločnými podzemnými podlažiami slúžiacimi pre statickú dopravu. V severovýchodnom a juhozápadnom nároží pozemku sú navrhnuté najvyššie objekty – vežové budovy, ktoré majú trojuholníkový tvar (37, resp. 31 podlažné s nadstavbou). Pod celou plochou areálu sú navrhnuté podzemné parkoviská, s príslušnou technickou infraštruktúrou. Pre komplex sa navrhujú kapacity statickej dopravy s celkovým počtom stojísk 1 755, z toho 40 stojísk na parkoviskách v exteriéri a 1 715 stojísk v podzemnej garáži.

VIAC NA: