Grand House

Žiadateľ: Grand House s.r.o
Miesto: prestavba a dostavba existujúceho objektu Slovenskej sporiteľne na Záhradníckej ulici

Popis:

  • hotel, administratíva, obchody a služby v 9 nadzemných podlažiach
  • dopravné napojenie na Palkovičovu ulicu
  • 365 garážových miest v podzemných garážach