Forum Bussines Center II

Miesto: Prievozská-Stará Prievozská ul.

Stavebník: Presburg Urban Projects a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava


Ide o pokračovanie projektu administratívnej budovy Forum Business Center na rohu Bajkalskej, Prievozskej ulice a Starej Prievozskej ul.. Navrhovanú novostavbu tvorí administratívna budova s 13NP a 4PP (pričom v 2-4.PP budú podzemné garáže) a zelená parková úprava s oddychovými plochami na streche podzemných garáží. Pôvodný projekt rátal s prepojeným oboch administratívnych budov do tvaru "H", od tohto zámeru ale investor upustil. Dôsledkom je zníženie počtu parkovacích miest ako aj podlahovej plochy. Objekt svojou polohou dotvára priestor medzi výškovým objektom Forum Business Center I a Výstaviskom.
Parcely: 15312/1 kat. územie Nivy,  inžinierske siete na parcelách č.:15321/1,15311/19 kat.územie Nivy

Navrhovaný objekt Forum Business Center II bude ponúkať priestory pre prenájom administratívnych priestorov a v suteréne budovy pre parkovanie a skladovanie.

Umiestnenie 286 parkovacích miest je navrhnuté v podzemnej garáži, z toho 12 bude vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.

link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/forum-business-center-ii-bratislava