Florbalový krúžok

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

-     utorok     16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

-     štvrtok     16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov