Evanjelický cirkevný zbor AV Bratislava-Prievoz

Evanjelický a. v. farský úrad
Radničné nám. 2
821 05 Bratislava
Web: www.ecavprievoz.sk