CityPark Ružinov

Miesto: Plynárenská-Jarabinková ulica

Stavebník: PRO TP 06, s. r. o. , Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Pozemok parc. č. : 15359/9, /94, /95, /96, /97, /100-112, 15359/91, 9364/13, 9366/10 kat. úz. Nivy