Bytový dom Koceľova

Miesto: nárožie ulíc Koceľova-Bajzová

Stavebník: KOCELOVA, s.r.o., Horská 11/C, 831 52 Bratislava 

Parcely č.: 10117, 10116, 21877/4, 21864/1, 21877/1 kat.územie Nivy

Novostavba bytového domu na nároží ulíc Koceľova a Bajzová. Objekt je funkčne rozdelený na časť polootvorený ch garáží a časť s obytnou funkciou. Bytový dom sa s kladá z jendého podzemného a deviatich nadzemných podlaží, pričom posledné dve sú ustúpené.Podzemné podlažie slúži na parkovanie, nachádzajú sa tam aj pivničné kobky a technické vybavenie. Parkovanie  bude zabezpečené rampou s výjazdom z Bajzovej ulice. Prvé nadzemné podlažie je určené na parkovanie. Na druhom až deviatom nadzemnom podlaží sú navrhnuté byty spolu 32.