Bytový dom Kľukatá

Miesto: Kľukatá ulica

Stavebník: GURMAN. s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa

Parcely č.: 3112/1, 3111/1, 3111/3, 3110, 3157/7, 3125/15, 15491/3, 15491/5, 15490/7 kat.územie Ružinov a par.č.15450/5, 15444/4 kat.územie Nivy

Stavba má rozhodnutie o umiestnení stavby z roku 2009, stavebné povolenie  na prípojku dažďovej kanalizácie z roku 2010 a predĺžené v roku 2012. taktiež ma´stavebné povolenie na NN z roku 2012 a na komunikácie z roku 2012.