Bytový dom Bern

Bytový dom s 9 bytmi je navrhnutý ako 5-podlažný, nepodpivničený. 1. NP slúži ako vstupné, je tu situovaná hala s výťahom a schodiskom, technická miestnosť, pivničné kobky a garáže, prístupné každá samostatne z exteriéru. Na 2.-4. NP sú situované vždy 3 byty, z toho dva 3-izbové a jeden 2-izbový. Na 5. NP jeden 5-izbový byt. Navrhnutých je 10 parkovacích stojísk v garáži a 10 vonkajších stojísk.

  • Hlavné mesto Bratislava vydalo k zámeru súhlasné záväzné stanovisko
  • Mestská časť Ružinov požiadala v roku 2011 hlavné mesto o prehodnotenie súhlasného stanoviska k výstavbe - mesto Ružinovu vyhovelo a vydalo nesúhlasné stanovisko

bern-002-original bern-004-original bern-005-original

Súbory na stiahnutie