Bytový dom Basel

Miesto stavby: ulica Planét
Investor: DELTA 2000, s.r.o., Mandľová 41, 851 10
Parcela č. 15676/167

Bytový dom s 13 bytmi je navrhnutý ako 6-podlažný, nepodpivničený. 1. NP slúži ako vstupné, je tu situovaná hala s výťahom a schodiskom, technická miestnosť, pivničné kobky a garáže, prístupné každá samostatne z exteriéru. Na 2. až 5. NP sú situované vždy 3 byty, z toho dva trojizbové a jeden dvojizbový. Na 6. NP je štvorizbový byt. Navrhnutých je 10 parkovacích stojísk v garáži a 14 vonkajších stojísk.

  • Hlavné mesto Bratislava vydalo k zámeru súhlasné záväzné stanovisko.
  • Mestská časť Ružinov požiadala v roku 2011 hlavné mesto o prehodnotenie súhlasného stanoviska k výstavbe - mesto Ružinovu vyhovelo a vydalo nesúhlasné stanovisko.

basel-original

Súbory na stiahnutie