Bytové domy Na piesku

Miesto: ulica Na piesku

Stavebník: BTK invest, s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava

Parcely č.: 1512/1, 1512/2, 1513 kat.územie Ružinov

Novostavba troch samostatne stojacich štvropodlažných bytových domov s infraštruktúrou. V každom z bytových domoch je jeden 1-izbový byt, sedem 2-izbových, tri 3-izbové a jeden štvorizbový byt. Celkovo je tam 36 bytových jednotiek.