Business Center Bajkal – 2

Zámer: Business Center Bajkal - 2, Bratislava
Navrhovateľ: SLOVKARPATIA s.r.o., Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava 

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15294/126 v lokalite na Bajkalskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Stavba susedí s ČSPH Esso, objektom Bratislavskej teplárenskej, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, hotelom Holiday Inn a parkoviskom pred administratívnou budovou Coop Jednota.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka súboru troch základných blokov, ktorý bude ponúkať administratívne priestory, priestory business hotela a bývania v priestore pred hotelom Holiday Inn. Polyfunkčný súbor je navrhnutý v troch základných priestorových blokoch. Výškový blok A je navrhnutý ako 23 podlažný. Navrhuje hotelové ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách a apartmánoch. Na 8. až 23. podlaží sú navrhnuté 2,3, a 4 izbové bytové jednotky. Blok B je navrhnutý na piatich nadzemných podlažiach (NP), tvoria ho dve kongresové miestnosti, wellness centrum, fitness centrum, bazén, sauny a jacuzzi. Wellness centrum bude prístupné pre celý súbor ako aj pre verejnosť. Administratívny blok C je navrhnutý pozdĺž Bajkalskej ulice a má 7 NP plus jedno ustupujúce. V parteri sa majú nachádzať komerčné administratívne priestory, reštaurácia pre hotel a administratívu, zvyšok tvoria administratívne plochy. Dopravné napojenie polyfunkčného súboru je priamo z Bajkalskej ulice cez novonavrhovaný pripájací pruh. Pod súborom sú navrhnuté tri podzemné podlažia s 466 parkovacími stojískami. Na úrovni terénu bude k dispozícii ďalších 18 p.s..

Linky:

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11028823&p1=51337

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/business-center-bajkal-2-bratislava

bajkal-original