Autobusova stanica Nivy

Ide o projekt výstavby novej autobusovej stanice na Mlynských nivách na mieste, kde stojí pôvodná. Projekt investora spoločnosti HB Reavis Slovakia, a.s. ráta s piatimi podlažiami, pričom dve z nich budú pod zemou. Na prvom podzemnom podlaží bude na rozlohe približne 30-tisíc metrov štvorcových samotná stanica, na druhom parkovisko. Tri nadzemné podlažia by mali obsadiť rôzne obchody a služby. Súčasťou autobusovej stanice bude viac ako 2 000 parkovacích miest. Približne polovica z nich bude v suteréne prístupná z podzemného kruhového objazdu a druhá polovica bude na streche s napojením na ulicu Mlynské Nivy a na Šagátovu. Samotný objekt autobusovej stanice ráta s vytvorením zelenej strechy.
Samostatnou časťou výstavby novej autobusovej stanice bude rekonštrukcia priľahlých križovatiek a komunikácií v zmysle schválenej dopravnej štúdie. Dôvodom úprav je zvládnutie predpokladaného objemu dopravy. Zároveň dôjde ku kompletnej výmene všetkých inžinierskych sietí. Predpokladaná investícia do verejnej infraštruktúry dosiahne takmer dvadsať miliónov EUR. Počíta sa s pridaním autobusových a cyklistických pruhov a s vybudovaním podzemného kruhového objazdu. Ten zabezpečí ľahký prístup do parkovísk autobusovej stanice, ako aj do kancelárskej časti na druhej strane Mlynských Nív.
Dočasná stanica bude počas výstavby v objekte niekdajšieho obchodného centra na Bottovej ulici.
Výstavba by mala trvať najmenej tri roky. Najskorší možný termín otvorenia autobusovej stanice by mohol byť koniec roka 2019.

nivy4-original nivy5-original nivy9-original nivy2-original