Administratívna budova A-office

Miesto stavby: Ivanská cesta

Stavebník: Greenlight Office Park s.r.o., Dunajská 15, 811 08 Bratislava

Parcely č.: administratívny budova-15850/109 katastrálne územie Trnávka; komunikácie a spevnené plochy-15850/109, 178, 179, 223, 228, 22180/13 katastrálne územie Trnávka; prípojky a kanalizácia- 15850/109, 179