Administratívno-obytný komplex Prešovská

Administratívno-obytný komplex Prešovská
Miesto stavby: Prešovská ulica
Investor: HOC spol. s r. o., Agátová 1, 841 01 Bratislava
Parcely č. 15277/40, 15277/41

Novostavba administratívno-obytného komplexu pozostáva z administratívnej budovy so 14 NP a z bytového domu s 15 NP. Oba objekty sú navrhnuté na 2-podlažnej suterénnej podnoži, v ktorej sa nachádza podzemná garáž a ktorá zaberá väčšiu časť pozemku. V bytovom dome sa garáž nachádza aj na 1. a 2. NP, na 3.-15. NP je navrhnutých 73 bytov. V navrhovanej administratívnej budove je v suteréne situovaná aj jedáleň s kuchyňou, na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory a priestory občianskej vybavenosti, v ostatných nadzemných podlažiach priestory administratívy.

Hlavné mesto Bratislava vydalo k zámeru súhlasné záväzné stanovisko.

Zámer sa nachádza v území, na ktoré MČ Ružinov obstaráva územný plán zóny

presovska-006-original presovska-007-original presovska-009-original presovska-010-original