Administratívne centrum CASCA

Miesto stavby: nárožie ulíc Vietnamská-Ivánska cesta 

Stavebník: Casca s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava

Parcely č: 14803/ 35, 59, 63, 64, 65,66, 107,108 kat. územie Trnávka

Inžinierske siete parcely č: 22180/11, 14841/252  kat. územie Trnávka

Ide o polyfunkčný objekt s obchodno-administratívnym obsahom.Budova je umiestnená na existujúcom 1.PP, má 4 NP a jedno ustúpené technické podlažie na úrovni 5.NP. Podnož objektu -1.NP slúži obchodnej funkcii. Ďalšie plnohodnotné podlažia sú menšie. Na druhom nadzemnom podlaží pokračuje obchodný priestor z predchádzajúceho podlažia. Tretie a štvrté nadzemné podlažia sú určené na administratívu. 

Objekt je dopravne napojený na Vietnamskú ulicu a to existujúcim vjazdom na južnej hranici areálu a novonavrhnutým vjazdom umiestneným na severnej hranici areálu. Statická dorpava je zabezpečená 30 parkovacími miestami.