Kontakty

Sekretariát starostu

Mgr. Tatiana Baáriová

Pozícia: sekretárka starostu
Telefón: +421 2 48284211
Email:
Miestnosť: 105

Ing. Jana Mičková

Telefón: +421 2 48284211
Email:
Miestnosť: 105

Informácie

  • vykonáva hospodársku agendu sekretariátu starostu 
  • koordinuje termíny pracovných stretnutia a podujatí, na ktorých na starosta zúčastňuje 
  • zabezpečuje podklady na rokovania starostu 
  • eviduje a vybavuje došlú a odoslanú poštu 
  • zabezpečuje telefonickú komunikáciu s občanmi 
  • zabezpečuje technickú prípravu stretnutí 
  • kontroluje výkon úloh vyplývajúcich z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií so starostom 
  • eviduje zápisy a podklady zo stretnutí a plnenie z nich vyplývajúcich úloh 
  • koordinuje odpovede na podnety zo stránky www.odkazprestarostu.sk/