Kontakty

Referát informatiky

Mgr. Juraj Biely

Pozícia: vedúci referátu
Telefón: +421 2 48284415
Email:
Miestnosť: 302

Ing. Branislav Sosenko

Telefón: +421 2 48284415
Email:
Miestnosť: 302

Peter Plesník

Telefón: +421 2 48284400
Email:
Miestnosť: 302

Informácie

 • pripravuje návrh informačného systému
 • zabezpečuje správu a údržbu počítačovej siete a technickú údržbu počítačových systémov
 • zabezpečuje základný servis a drobné opravy a renovácie personálnych počítačov, periférnych zariadení, lokálnej počítačovej siete a serverov, prostredníctvom dodávateľských firiem 
 • zabezpečuje  tvorbu  aplikačných  programov
 • na základe požiadaviek vedúcich zamestnancov miestneho úradu a zabezpečuje ich bezchybný chod informačného systému,
 • zabezpečuje údržbu, aktualizáciu a zálohovanie databáz,  
 • zabezpečuje priebežné zaškoľovanie zamestnancov MÚ 
 • technicky zabezpečuje zasadnutia MZ
 • zabezpečuje vyhlasovanie verejných súťaží v súlade s platnou právnou úpravou verejného
 • obstarávania tovarov a služieb v spolupráci s právnym odborom
 • zabezpečuje nákup výpočtovej techniky a softvéru
 • zabezpečuje spoluprácu s Magistrátom hl. mesta SR a MÚ iných mestských častí a obcí a s úradmi štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti
 • technicky zabezpečuje prípravu volieb do zákonodarného zboru SR a orgánov miestnej samosprávy a referenda