Kontakty

Oddelenie informatiky

Mgr. Juraj Biely

Pozícia: vedúci oddelenia
Telefón: +421 2 48284415
Email:
Miestnosť: 302

Ing. Branislav Sosenko

Telefón: +421 2 48284415
Email:
Miestnosť: 302

Peter Plesník

Telefón: +421 2 48284400
Email:
Miestnosť: 302

Ing. Ján Chudý

Email:
Miestnosť: 302

Informácie

 • je v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu,
 • pripravuje návrh informačného systému,
 • zabezpečuje správu a údržbu počítačovej siete a technickú údržbu počítačových systémov,
 • zabezpečuje správu a údržbu serverových riešení,
 • zabezpečuje prevádzku doménového prostredia,
 • zabezpečuje základný servis a drobné opravy a renovácie personálnych počítačov, periférnych zariadení, lokálnej počítačovej siete a serverov, prostredníctvom  dodávateľských  firiem  zabezpečuje  tvorbu  aplikačných  programov,
 • zabezpečuje užívateľskú podporu,
 • na základe požiadaviek vedúcich zamestnancov miestneho úradu zabezpečuje bezchybný chod informačných systémov,
 • zabezpečuje údržbu, aktualizáciu a zálohovanie databáz,
 • zabezpečuje súčinnosť z inými odbormi z hľadiska metodických procesov v oblasti IT,
 • zabezpečuje priebežné zaškoľovanie zamestnancov miestneho úradu,
 • technicky zabezpečuje zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
 • zabezpečuje vyhlasovanie verejných súťaží v súlade s platnou právnou úpravou verejného obstarávania tovarov a služieb v spolupráci s oddelením verejného obstarávania,
 • zabezpečuje nákup výpočtovej techniky a softvéru,
 • poskytuje súčinnosť pri tvorbe podkladov obstarávania iným organizačným jednotkám mestskej časti,
 • zabezpečuje spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky a s miestnymi úradmi z iných mestských častí,  s obcami a s úradmi štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti,
 • technicky zabezpečuje prípravu volieb a referenda.