Kontakty

Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy

Mgr. Alexandra Szökeová

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284502
Email:
Miestnosť: A13