Kontakty

Odbor územného plánu a dopravy

Mgr. Alexandra Szökeová

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284502
Email:
Miestnosť: A13

Informácie

  • vykonáva pôsobnosť mestskej časti v oblasti územného plánovania v rozsahu   článku  42 štatútu,
  • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky,
  • vykonáva pôsobnosti mestskej časti v oblasti pozemných komunikácií v zmysle článku 74 štatútu,
  • vykonáva činnosti v prvom kontakte miestneho úradu