Kontakty

!!! Kontakty v čase koronavírusu !!! - kliknite na tento odkaz

Informácie

KONTAKTY Tel. kontakt E-mail
Kancelária starostu MČ 02/48 284 454 starosta@ruzinov.sk
Kancelária prednostu MÚ 02/48 284 248 prednosta@ruzinov.sk
Kancelária zástupcu starostu I 02/48 284 165 maria.durkovicova@ruzinov.sk
Kancelária zástupcu starostu II. 02/48 284 171 monika.hradnanska@ruzinov.sk
 
Prvý kontakt    
Podateľňa / spojovateľka 02/48 284 111 ruzinov@ruzinov.sk
Oddelenie evidencie a hlásenia pobytu občanov 02/48 284 373                              02/48 284 335 maria.veternikova@ruzinov.sk boris.kroslak@ruzinov.sk
Oddelenie overovania podpisov 02/48 284 466 helena.csokova@ruzinov.sk
 
Matričný úrad   gabriela.soltesova@ruzinov.sk
Rodná matrika 02/48 284 360                     02/48 284 469    
Sobášna matrika 02/48 284 461
Úmrtná matrika 02/48 284 468
 
Stavebný úrad 02/48 284 231                        02/48 284 307  
 
Odbor sociálnych vecí   henrieta.valkova@ruzinov.sk
Oddelenie sociálnych služieb 02/48 284 457
Nahlasovanie obedov, nákupov, lieky (počas úradných hodín)  02/48 284 457                         02/48 284 265                                 0901 725 921
 
Odbor školstva    
Vedúca odboru školstva 02/48 284 413 luboslava.vasilova@ruzinov.sk
Školský úrad 02/48 284 155 janka.lukacova@ruzinov.sk
Oddelenie metodiky škôl a školských zariadení 02/48 284 309 ivana.ernstova@ruzinov.sk
 
Odbor eknomický    
Oddelenie miestnych daní a podnikateľských činností 02/48 284 436 peter.toth@ruzinov.sk
 
Odbor životného prostredia   eva.sramekova@ruzinov.sk
Oddelenie  životného prostredia 02/48 284 454
Oddelenie verejno-prospešných služieb a verejného poriadku
 
Odbor územného plánu a dopravy   olga.kralovicova@ruzinov.sk
Oddelenie územného plánu 02/48 284 424
Oddelenie dopravy
Vyhradené parkovanie 
 
Odbor majetkový    
Oddelenie nájomných bytov 02/48 284 456                         02/48 284 227 michaela.malinova@ruzinov.sk  monika.repasova@ruzinov.sk
Oddelenie majetkové  02/48 284 262               02/48 248 238            02/48 284 262