Územný plán zóny Pálenisko - Prístav Bratislava

  • Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Pálenisko - Prístav Bratislava - prípravné práce
  • Prieskumy a rozbory
  • Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania Územného plánu zóny Pálenisko - Prístav Bratislava - prerokovanie v termíne od 15.08.2019 - 30.09.2019