Návrh zmien a doplnkov územného plánu Bratislavy - 03