Bytová komisia

Bytová komisia od roku 2019 zasadá v tomto zložení:

 

Ing. Martin Patoprstý – poslanec, zástupca starostu                                              

Ing. Michal Gašaj, Phd. – poslanec, zástupca starostu

Mgr. Eva Bacigalová - poslankyňa, členka Komisie sociálnych služieb

PaedDr. Mária Barancová - poslankyňa, členka Komisie sociálnych služieb            

Ing. Petra Kurhajcová - poslanec, členka Komisie sociálnych služieb                   

Silvia Pilková - poslankyňa, členka Komisie sociálnych služieb                            

Mgr. Boris Čechvala - poslanec, člen Komisie sociálnych služieb

Mgr. et Mgr. Marek Machata - poslanec, člen Komisie sociálnych služieb                        

Mgr. Jozef Matúšek - poslanec, člen Komisie sociálnych služieb