Bytová komisia

Bytová komisia od roku 2019 zasadá v tomto zložení:

 

Ing. Martin Patoprstý – poslanec                                              

Ing. Michal Gašaj, Phd. – poslanec

Mgr. Eva Bacigalová - poslankyňa

PaedDr. Mária Barancová - poslankyňa           

Ing. Petra Kurhajcová - poslanec                

Silvia Pilková - poslankyňa                          

Mgr. Boris Čechvala - poslanec

Mgr. et Mgr. Marek Machata - poslanec                       

Mgr. Jozef Matúšek - poslanec

Ing. Peter Strapák - poslanec