Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Parkovanie: 500 bytov

Regulované parkovanie platí od 20. januára.

V zóne 500 bytov platí od 20. januára 2020 prednostné parkovanie pre Ružinovčanov. Bez  parkovacej karty tu už autá počas pracovných dní nezaparkujú. Nerezidentom je k dispozícii parkovisko na Bazovej ulici a na 3 hodiny denne aj niekoľko miest na to vyčlenených na Velehradskej ulici.

 

Prinášame vám detaily regulovaného parkovania a odpovede na najčastejšie kladené otázky.

 

REGULOVANÉ ULICE

(obmedzenia platia počas pracovných dní od pondelka 13:00 hod. do piatka 11:00 hod.)

Budovateľská

Súťažná

Revúcka

Pavlovova

Kulíškova (v úseku od Svätoplukovej po Budovateľskú ulicu)

Velehradská (v úseku od Svätoplukovej po Budovateľskú ulicu)

Azovská

Koceľova (v úseku od Bazovej po Svätoplukovu ulicu)

Bazová (v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu ulicu)

 

OBYVATELIA ULÍC, KTORÍ MÔŽU POŽIADAŤ O VYDANIE PARKOVACEJ KARTY

(podľa trvalého pobytu)

Budovateľská

Súťažná

Revúcka

Pavlovova,

Velehradská 7 – 9

Azovská

Koceľová 2 – 14

Bazová 1 – 11

Páričkova 1 – 25

Svätoplukova

 

 

KTO MÁ NÁROK NA VYDANIE PARKOVACEJ KARTY? 

Fyzická osoba (maximálne 3 karty na byt)

 • trvalý pobyt v zóne
 • vzťah k vozidlu (vlastník, držiteľ, vozidlo evidované na živnosť, služobné auto na súkromné účely, zmluva o prenájme, zmluva o užívaní vozidla)

 

Poznámka:

 • držiteľ vyhradeného parkovania nemá nárok na vydanie parkovacej karty
 • vydávanie povolení pre osoby ZŤP sa nemení

 

Právnická osoba (maximálne 1 karta na sídlo firmy resp. prevádzku)

 • sídlo firmy, resp. prevádzky v zóne
 • vzťah k vozidlu (v technickom preukaze uvedené IČO)

 

 

KEDY A KDE SI MÔŽEM VYBAVIŤ KARTU?

 • v kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu – vždy počas pracovných dní
 • na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti, ktorá musí obsahovať všetky povinné údaje a prílohy. Adresa na podanie elektronickej žiadosti 500bytov@ruzinov.sk

 

 

ČO TREBA SO SEBOU PRINIESŤ? - KÓPIE

 • údaje o vozidle (technický preukaz – typ, EVČ)
 • údaje o držiteľovi auta (meno, adresa)
 • údaje o nehnuteľnosti (adresa, číslo LV, poschodie, číslo bytu)
 • v prípade, že nie ste vlastníkom auta - nájomná zmluva

 

 

AKO DLHO BUDE PLATIŤ PARKOVACIA KARTA?

 • do roku 2021, kedy začne platiť celomestská parkovacia politika
 • resp. kým sa nezmenia okolnosti vydania (zmena trvalého pobytu, predaj auta apod.)

 

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

 

Bude sa za kartu platiť?

Nie, 500 bytov je pilotný projekt bez spoplatnenia.

 

Dostanem nálepku regulovaného parkovania i keď parkujem vo vlastnej garáži?

Áno, dostanete.

 

Som nerezident a denne dochádzam z obce do centra Bratislavy za prácou. Ako sa dostanem do práce?

MČ Ružinov pripravila dočasné záchytné parkovisko pre návštevy a nerezidentov na  Bazovej ulici a na Velehradskej ulici (tu v trvaní max. 3 hodiny).

 

V akom režime bude fungovať parkovanie v regulovanej zóne?

Parkovanie bude regulované počas pracovných dní od pondelka 13:00 hod.  do piatka 11:00 hod., počas víkendov a sviatkov bude parkovanie voľné.

 

Kde budú parkovať moje deti, keď ma prídu z iného mesta na víkend navštíviť?

Počas víkendov a sviatkov bude parkovanie v zóne voľné.

 

Kde zaparkuje moja mama, keď mi príde strážiť deti cez deň?

Pokiaľ vaša mama nebude držiteľkou rezidentskej parkovacej nálepky, môže zaparkovať na miestach určených pre návštevy (Bazová, príp. Velehradská - max. 3 hod).

 

Budú na rezidentných parkoviskách parkovať dodávky a nákladné vozidlá?
Nie, dopravnými značeniami bude zamedzené parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou nad 5,3 m.

 

Kde budú parkovať dodávky, nákladné vozidlá a pracovné vozidlá? Kde zaparkuje opravár práčky?

Motorové vozidlá určené na podnikateľskú činnosť majú primárne parkovať v areáli firiem, prípadne na miestach na to určených. Servisné služby, opravári, ktorí navštívia Vašu domácnosť alebo firmu, zaparkujú ako návštevník na Velehradskej alebo na Bazovej ulici.

 

Kde zaparkujem, keď bude zóna plná?

Skúsenosti z iných miest Slovenska ukazujú, že po zavedení regulovaného parkovania počet  áut, ktoré v zónach parkujú, klesne. Zmiznú málo používané autá, vraky, firemné vozidlá (dodávky), menej ľudí bude do Bratislavy cestovať autom a viac verejnou dopravou. Môžete využiť aj parkovisko na Bazovej ulici (areál bývalých technických služieb).

 

V regulovanej zóne nemám trvalý pobyt, ale iba prenajatý byt. Budem si môcť kúpiť parkovaciu kartu?

Nie, parkovacia nálepka je viazaná na trvalý pobyt, vzťah k vozidlu a nehnuteľnosti.

Kartu získa rezident :

 • ak je držiteľ vozidla, v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia počas trvania manželstva aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • má vozidlo evidované na svoju živnosť,
 • užíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
 • užíva vozidlo právnickej osoby ako štatutár,
 • má uzatvorenú nájomnú alebo obdobnú zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel (leasing) alebo ako možnosť krátkodobá dočasnej zámeny vozidla (vozidlo v servise, atď.).

 

Bežne používam auto, ktoré mám požičané od niekoho iného. Budem môcť s ním parkovať v mojej zóne na rezidentskú kartu?

Jednou z podmienok na vydanie parkovacej karty je preukázanie vzťahu k motorovému vozidlu.

 

Ja mám vyhradené parkovanie, môže aj moja manželka požiadať o nálepku?

Ak jedno auto vyžíva manžel a má vyhradené parkovanie, druhé využíva manželka a má trvalý pobyt v tejto lokalite a preukáže vzťah k vozidlu tak si môže požiadať o nálepku. Na jeden byt sa môžu vydať max. 3 karty.

 

Vozím každé ráno deti do školy a do škôlky z inej zóny, kde budem môcť zaparkovať ?

Krátkodobé pristavenie pre naloženie a vyloženie detí v regulovanej zóne je možné. Ak potrebujete zaparkovať, môžete tak urobiť v časti určenej pre návštevy (Bazová, príp. Velehradská – max. 3 hodiny).

 

Bude môcť zaparkovať aj rezident na návštevníckych miestach?

Áno, maximálne 3 hodiny, čas bude monitorovať mestská polícia.

 

Keď budú parkovacie miesta namaľované, bude ich menej?

Parkovacích miest nebude menej, určitá časť miest oficiálne ani nikdy neexistovala. To, že niektoré motorové vozidlá parkujú teraz v križovatkách, na prechodoch pre chodcov a bránia v rozhľade, neznamená, že sa tam niekedy mohlo stáť. Parkovacia politika jednoznačne určí, kde je a kde nie je možné zaparkovať. To pomôže vodičom zaparkovať správne a v zmysle zákona. Miesta, ktoré doteraz niektorí vodiči v rozpore so zákonom využívali, nebudú vyznačené ako parkovacie boxy, t.j. nebude možné tam legálne zaparkovať.

 

Kto bude kontrolovať parkovanie?

Parkovanie bude kontrolovať mestská polícia a pracovníci miestneho úradu. Polícia bude práve kvôli tomuto personálne aj technicky výrazne posilnená. Kontroly budú robiť prejazdom motorovým vozidlom, ktoré budú snímať nálepku a EČV a následne overovať v databáze, či má dané vozidlo oprávnenie parkovať v zóne. Pokiaľ zistí, že vozidlo oprávnenie nemá, mestská polícia mu môže založiť papuču alebo priestupok prejednať ihneď.

 

Ako sa budú kontrolovať 3 hodiny v návštevnej zóne?

Kontrolu bude vykonávať mestská polícia pomocou monitorovacieho zariadenia, ktoré bude hlásiť dĺžku parkovania na týchto miestach.

 

Keď som podnikateľ a mám vzťah k nebytovému priestoru, ktorý prenajímam, kto dostane kartu?

Ak sa preukážete nájomnou zmluvou s prenajímateľom, nálepku v počte 1 ks dostane buď nájomca alebo prenajímateľ, ale nie obaja.

 

Ak je jeden z manželov ŤZP a majú 2 dve auta, môžem si požiadať o nálepku?

Osoby ŤZP bežia v pôvodnom režime a druhý z manželov si môže požiadať o nálepku.

 

Kde dostanem informácie o pilotnom projekte?

www.ruzinov.sk

 

Žiadosť: http://bit.ly/2MZWpSd

Zásady parkovania: http://bit.ly/2rZSEUR

 

Parkovanie: 500 bytov
Fotogaléria
Parkovacia karta rezidenta Mapa zony 500 bytov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia