Ružinovské echo 2019

  • Mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov • ročník XXIV. • Vydáva TVR a RE s.r.o.
  • Pripravuje: Mgr. Tatiana Tóthová • Redakcia: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
  • Email: echo@ruzinov.sk • náklad 39 400 ks • Zadarmo do schránok
  • Príjem inzercie: + 421 918 391 725, email: reklama@tvr.sk
  • EV 4093/10
  • Web: www.ruzinovskeecho.sk

 

Staňte sa fanúšikom Ružinovského ECHA na facebooku: facebook


Chceme vám stále prinášať pestré a vyvážené informácie z Ružinova. Ak máte tipy na to, čo by ste sa chceli v Ružinovskom Echu dozvedieť, pošlite nám email na adresu echo@ruzinov.sk.

Stále sa snažíme zlepšovať distribúciu novín do vašich schránok. K tomu prispieva osobný kontakt s distribútormi a spätná väzba od nich. Vzhľadom na nie všade dovolený prístup ku schránkam, je nemožné dosiahnuť stopercentnú distribúciu. V prípade, že sa k vám do vchodu Ružinovské Echo nedostalo, dajte nám o tom vedieť na emailovú adresu echo@ruzinov.sk. My skúsime zistiť, kde nastal problém. Želáme vám príjemné čítanie.

Ružinovské echo Júl - August 2019

Ružinovské echo

Júl - August 2019
PDF verzia
Ružinovské echo Január - február 2019

Ružinovské echo

Január - február 2019
PDF verzia