Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 01.04.2008

Program