Contacts

Oddelenie verejno-prospešných služieb a verejného poriadku

RNDr. Lesia Richterová

Phone: +421 2 48284431
Email:
Place: A113

Ing. Lubomír Holík

Phone: +421 2 48284280
Email:
Place: A110

Mária Skácelová

Phone: +421 2 48284280
Email:
Place: A110

Mgr. Jana Jecková

Phone: +421 2 48284255
Email:
Place: A112

Mgr. Dana Dubová

Phone: +421 2 48284409
Email:
Place: A116

Mgr. Lucia Jarová

Phone: +421 2 48284343
Email:
Place: A116