Contacts

Oddelenie verejno-prospešných služieb a verejného poriadku

Mgr. Dana Dubová

Phone: +421 2 48284409
Email:
Place: A17

RNDr. Lesia Richterová

Phone: +421 2 48284431
Email:
Place: A16

Mária Skácelová

Phone: +421 2 48284389
Email:
Place: A5

Mgr. Jana Jecková

Phone: +421 2 48284255
Email:
Place: A5

Mgr. Lucia Jarová

Phone: +421 2 48284343
Email:
Place: A17

Mgr. Martina Molnárová

Phone: +421 2 48284256
Email:
Place: A5

Ing. Rastislav Minárik

Phone: +421 2 48284280
Email:
Place: A5