Mayor

Ing. MARTIN CHREN

martin-chren_2-original


Address:                     Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Phone:                        +421 2 48 28 4211
Email:                          starosta@ruzinov.sk
Facebook:                   www.facebook.com/martin.chren.ruzinov/