Fasády

Proces zatepľovania domov, ktorý sa začína aj vo štvrti 500 bytov, prináša zmenu farby fasád. OZ Mestské zásahy pripravilo v roku 2012 projekt, ktorý má za úlohu udržať novú farebnosť štvrti v určitých spoločných farbách a ich odtieňoch. Projekt Farba 500 bytov je návrh farebného riešenia štvrti, ktorý určitým spôsobom reaguje na minulú jednotnú farebnosť domov, na strane druhej však berie do úvahy prirodzenú chuť a potreby odlíšiť sa.

Katalóg jednotného farebného riešenia fasád 500 bytov sa nachádza na webe:

www.500bytov.sk

  

Kreatívne a funkčné riešenie pre zatepľovanie fasád bytových domov pre mestskú časť Ružinov bolo hlavným cieľom projektu OZ Open Design Studio. Projekt z roku 2012 sa snaží nielen zatraktívniť mestskú časť, ale aj prezentovať možnosti efektívnejšieho a estetickejšieho vizuálneho riešenia fasád štyroch sídlisk – Ostredky, Štrkovec, Trávniky, Pošeň. Výsledkom projektu je ideové riešenie vo forme web stránky, ktorá ukazuje výskum, a koncept, ktorý z neho vyplynul a ktorý by problém fasád pomohol riešiť. Koncept je pripravený a navrhnutý tak, že sa dá v krátkej budúcnosti ďalej rozvíjať a implementovať a je prezentovaný na webe:

www.projektfasady.sk