Aktuality

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

31. 10. 2020 sa v čase od 8:00 - 10:00 bude konať zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom...

Covid-19: Nové pravidlá

Opatrenia pre Bratislavu, Pezinok a Senec platné od 6. do 30. septembra.

ODSTÁVKA VODY: Narcisová 50 - 56

Prerušenie dodávky vody bude v utorok 29. september od 8. do 10. hod.

Odstávka v ZEVO, bývalej Spaľovni Bratislava

Informácie ohľadne odstávky v ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu) bývalá Spaľovňa...

Oznámenie o prácach - Eurovea 2

Informácia ohľadne stavebných prác na projekte Eurovea 2.

Príspevok pre prváčikov

Rodičia prváčikov môžu požiadať o príspevok 40 eur na nákup školských pomôcok.

Zber starých spotrebičov

V sobotu 19. septembra 2020 obyvateľom Ružinova bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na...

Jesenné upratovanie

V Ružinove sa opäť uskutoční jesenné upratovanie.

Podujatia

Úradná tabuľa

25.09.2020

Výrubové konanie

Výrub 1 ks drevina na pozemku parc. č, 15051/2 k. ú. Trnávka

24.09.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – Kaderníctvo – kozmetika „Lenka" – Košická 39 v Bratislave – k. ú. Nivy v Bratislave

Deň doručenia: 09.10.2020

24.09.2020

"Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava"

"Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul.,...

23.09.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie – Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami a drobnou prevádzkou – Spevnené plochy – Krajná ulica v Bratislave – k. ú. Trnávka Bratislava

Deň doručenia: 08.10.2020

23.09.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – „OFFICE Prístavná" – oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou – Úprava Prístavnej ulice – Mestská časť Bratislava-Ružinov, k. ú. Nivy

Deň doručenia: 08.10.2020

23.09.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – „Obnova bytového domu - OSOBNÝ VÝŤAH" – Ondrejovova 5, súpisné číslo stavby 885 – k. ú. Ružinov Bratislava

Deň doručenia: 08.10.2020

23.09.2020

Doručenie rozhodnutia opomenutým účastníkom konania – „Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok „TANK-O-MAT" Karadžičova – Karadžičova ul. v Bratislave – k. ú. Nivy

Deň doručenia: 08.10.2020

22.09.2020

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – zmena účelu a spôsobu užívania stavby – „Nebytový priestor č. 12" , 2. poschodie polyfunkčného objektu – Ružová dolina č. 25 v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava

Deň doručenia: 07.10.2020