Aktuality

Uzatvorenie úradu

Miestny úrad bude od 26. 10. uzatvorený. Kontaktovať nás môžete písomne alebo telefonicky.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Všetky informácie o procese testovania nájdete na novej stránke ministerstiev.

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok - ZRUŠENÉ

Zber je z dôvodu opatrení zrušený. O náhradnom termíne budeme informovať.

Prideľovanie parkovania

Vyhradené parkovacie miesta sa až do 15. marca 2021 neprideľujú.

Uzatvorenie športových areálov v Ružinove

Uzatvorenie športovísk v Areáli netradičných športov, v Areáli hier RADOSŤ Štrkovec a Zimného...

Oznámenie o stavebných prácach - Hraničná ulica

Informácia pre obyvateľov Hraničnej ulice.

Oznámenie o prácach - Eurovea 2

Informácia ohľadne stavebných prác na projekte Eurovea 2.

Preventívna jesenná celoplošná deratizácia v Ružinove

Preventívna jesenná celoplošná deratizácia sa uskutoční od 1. 10. - 30. 11. 2020.

Podujatia

Úradná tabuľa

23.10.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – Bytový dom – Discovery Tower – ulica Mlynské nivy v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

do doby nadobudnutia právoplatnosti

23.10.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby „D_BA_Treenium" – Gagarinova a Hraničná ulica v Bratislave – k. ú Ružinov

Deň doručenia: 09.11.2020

23.10.2020

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby – Administratívna budova – nadstavba podlažia, zmena strechy, Bulharská ulica 139 v Bratislave – k. ú. Trnávka

Deň doručenia: 09.11.2020

23.10.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „EUROVEA International Trade Center, Pribinova ul., Bratislava, Zmena dokončenej stavby – úpravy v Eurovea 1 – prechod medzi EUROVEA 1 a EUROVEA 2 – dodatok 01 – Pribinova ul. Bratislava

Deň doručenia: 09.11.2020

23.10.2020

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudácie a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a oznámenie o začatí konania prihlásenému účastníkovi konania – EUROVEA – Pribinova ulica v Bratislave

Deň doručenia: 09.11.2020

23.10.2020

Predloženie odvolania voči územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby „Štartovacie bývanie, Nové Záhrady" – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS 328/2020/14/MAM-23

Deň doručenia: 09.11.2020

22.10.2020

verejná vyhláška, Building Servis s.r.o.