Aktuality

Parkovanie: 500 bytov

Od 1. decembra už v zóne 500 bytov bez povolenia nezaparkujete.

Nová riaditeľka knižnice

Od januára 2020 bude mať ružinovská knižnica nové vedenie.

ODSTÁVKA VODY: Banšelova 6,8,10,12

Prerušenie dodávky vody bude vo štvrtok 28. novembra od 8. do 11. hod.

ODSTÁVKA VODY: Teslová okrem č. 6 až 12 , a Sabinovská 4

Prerušenie dodávky vody bude v stredu 27. novembra od 8. do 10. hod.

ODSTÁVKA VODY: Malé Pálenisko, Lúčna, Komárňanská

Prerušenie dodávky vody bude v utorok 26. novembra od 8. do 13. hod.

Oznam: ohlasovňa

Úradné hodiny ohlasovne budú vo štvrtok 31.10. zrušené.

Európsky týždeň mobility 2019

Radi by sme Vás oboznámili s výsledkami hodnotenia Európskeho týždňa mobility 2019.

Rekonštrukcia chodníkov v okolí OC Budúcnosť

Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie správy komunikácií oznamuje, že v stredu 23.10.2019 začne...

Podujatia

12.09.
18:00

Stretnutia s dejinami

DK Ružinov, Ružinovská 28

22.11.
10:00

Ružinovské adventné trhy 2019

DK Ružinov, Ružinovská 28

04.12.
09:00

Yoga pre seniorov z Ružinova

Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30

08.12.
19:00

Ružinovská lýra

Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

Úradná tabuľa

19.11.2019

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania - ,,záhradná chata" - Mokráň Záhon, Studený dolec v k. ú. Trnávka v Bratislave - prestavba záhradnej chaty - rekreácia

Deň doručenia: 04.12.2019

19.11.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Administratívna budova Strojnícka 8, 2. poschodie nebytový priestor č. 205" - zmena účelu užívania stavby - nebytový priestor sa mení na byt

Deň doručenia: 04.12.2019

19.11.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - POLYFUNKČNÝ OBJEKT STAV-TRADE, Tomášikova 25/A, 821 05 Bratislava - k. ú. Ružinov - bytový dom - nebytový priestor - iný nebytový priestor

Deň doručenia: 04.12.2019

19.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

Deň doručenia: 04.12.2019

19.11.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

18.11.2019

Vyvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli - č. OU-BA-OVBP2-2019/93388/MES, ktorým zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie - č. SU/CS 7215/2019/3/KUC-6 - ,,Prístavba a prestavba rodinného domu"- Kláštorská 29 - k.ú. Ružinov - Bratislava

Deň doručenia: 03.12.2019

18.11.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - ,,Stavebné úpravy bytu"- č. B901-B/b, Trnavská cesta 74E4 - k. ú. Ružinov

Deň doručenia: 03.12.2019