Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 30.08.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Oceňovanie občanov Ružinova
    • oboznámenie sa s nominačnými listami navrhnutých občanov
    • zhodnotenie jednotlivých návrhov členmi komisie
    • výber nominantov na ocenenie
  1. Rôzne
  2. Záver