Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 22.08.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie 
  2. Žiadosti žiadateľov o grant
    • DOMKA – Združenie Saleziánskej mládeže – stredisko Bratislava Miletičova – žiadajú uznanie účtovných dokladov vzhľadom na termín realizácie prímestského tábora
    • JUDO Club Slávia STU Bratislava – žiadajú zmeniť obsah projektu a realizovať plánované tretie kolo súťaže v októbri 2018
    • TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková – žiadajú akceptovať účtovné doklady vydané ešte pred schválením grantu a to z apríla 2018 (14.4.2018). 
  1. Rôzne
  2. Záver