Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 04.07.2018 o 16:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Vyjadrenie riaditeľky Cultus Ružinov, a. s. k:
  • momentálnej situácii v Spoločenskom dome Prievoz - zmeny oproti návšteve komisie pred rokom
  • celkovému využitiu priestorov spoločenského domu v súčasnosti
  • zámery do budúcnosti týkajúce sa napr. rekonštrukcie priestorov, využitia priestorov, plánovaných aktivít a podujatí...
 3. Prehliadka priestorov
 4. Rôzne
 5. Záver