Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 11.06.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie 
  2. Zápisnice
  3. Žiadosť o riešenie situácie so schváleným grantom č. 30/2018
  4. Rôzne
  5. Záver