Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 25.04.2018 o 15:30

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie vedúcej sekcie materských škôl, p. Ličkovej
  3. Rôzne
  4. Záver