Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 24.01.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Ako ďalej s obsadením miesta tajomníka komisie - informácia a diskusia starosta Pekár
  3. Dopady na Grantový program 2018, komunikácia o situácii - diskusia Tézy pre rámcová stratégia udeľovania dotácií - podklady Štasselová Programové priority Grantového programu na rok 2018
  4. Sporné prípady pri vyúčtovaní grantov za rok 2017
  5. Stav vyúčtovania GP za rok 2017 - ??
  6. Plán stretnutí komisie 
  7. Rôzne
  8. Záver